הפרשי קצבה – איך הם משפיעים על נוסחאות השילוב והקיזוז ?

ישנם מצבים שאדם מקבל הפרשי קצבה מקרן הפנסיה /חברת הביטוח . זה יכול לנבוע ממחלוקות לגבי הזכאות ויכול לנבוע מעיכובים בלוחות הזמנים .shutterstock_189539096

 

 איך משלמים מס על הפרשי הקצבה ?

הפרשי הקצבה ממוסים על בסיס מזומן- בהתאם לשיעור המס בשנת קבלתם .

 

האם ניתן לפרוס אותם ?

סעיף 8(ג) מאפשר לייחס אותם אחורה לשנים אליהם הם שייכים אך לא יותר מ -6 שנים כך שניתן לשלם מס מופחת בזכות הפריסה.

כדי להבין את האמור בכותרת המאמר צריך לענות על השאלה הבאה :

מה ההבדל נוסחאות הקיזוז והשילוב ?

נוסחת הקיזוז חלה לאחר תיקון 190 . הנוסחה שהיתה קודם היא נוסחת השילוב .

שתי הנוסחאות שונות לחלוטין זו מזו ובהתאם לכך חישוב המס שונה באופן דרמטי ביניהם.

נוסחת הקיזוז החדשה לוקחת בחשבון בעת חישוב הפטור על הפנסיה את 32 שנות העבודה האחרונות  (מכל המעבידים ) שקדמו לקבלת הפנסיה .

נוסחת השילוב הישנה לוקחת בחשבון רק 15 שנה וישנה התייחסות נפרדת לכל מעביד ומעביד.

במסגרת תיקון 190  נקבע שנוסחת הקיזוז החדשה תחול  על מי שהגיע ל" גיל הזכאות " לאחר .1.1.12

 

מהו "גיל הזכאות" ?

המאוחר מבין גיל פרישה ( 67/62) לגיל בו החל לקבל קצבה מזכה .

כלומר – אם אדם הגיע לגיל 67 לפני 2012 והחל לקבל קצבה – חל עליו החוק הישן

אם  מקבל קצבה או הגיע לגיל 67 לאחר 1.1.12 – יכנס לחוק החדש

 

אז איך הכל מתחבר לנושא של הפרשי קצבה  ? 

מקרה שהיה כך היה :

הגיע אליי לקוח שנולד ב 1944. בשנת 2013 קיבל הפרשי קצבה רטרואקטיבים המגיעים

לו משנת 2011. המס ששילם היה גבוה כיון שכל ההפרשים מוסו על בסיס מזומן והפנסיה

עומדת על קרוב ל 20,000 שקל .

 

אם אבחר לפרוס אחורה את הפרשי הקצבה ארוויח מס נמוך יותר אבל במקרה זה כיון שבעצם גם גיל פרישה וגם תחילת קצבה לפני 2012 – תחול עליו נוסחת השילוב הישנה

שבמקרה שלו תעלה לו יותר כסף.

 

אם אבחר להשאיר את המצב כפי שהוא אשלם מס גבוה יותר על הפרשי הקצבה אבל

אז יוכל להיכנס לנוסחת הקיזוז החדשה כיון שגיל הזכאות הוא אחרי 2012 ובמקרה הזה

לחסוך כסף יותר .

אז מה עדיף ?

זה בדיוק מסוג ההחלטות המורכבות שתצטרכו לקבל כיועצי מיסוי פרישה ולחסוך

ללקוחות שלכם הרבה מאוד מס .

 

 

סגור לתגובות.