טפסים רלוונטיים לפרישה

להלן רשימת טפסי מס הכנסה הרלוונטיים לפרישה לרבות טופס הגשת דו"ח שנתי לשכיר :

ü      טופס 161 – הודעת מעביד על פרישה של עובד

ü      טופס 161א-  הודעת עובד עקב פרישה מהעבודה

ü      טופס 161ב-  הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות

ü      טופס 161ג – הודעה על חזרה מרצף פיצויים/קיצבה

ü      טופס 116ג-  בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודה

ü      טופס135-    דו"ח שנתי לשכירים

סגור לתגובות.