פנסיה תקציבית לבעלי שליטה

במסגרת תיקון 190 שנחקק ב 1.1.12 שונה סעיף 32(9) . התווסף סעיף 32(9)(א)(3) שמאפשר לחברה לשלם למי שהיה בעל שליטה פנסיה שחלקה מוכרת לצרכי מס.

מהי מטרת  הסעיף ?

הסעיף בא לאפשר לבעלי השליטה לקבל קצבה מהחברה בה עבדו לאורך השנים.

עקב מגבלות שהיו בחוק עד 1.1.12 הוגבלו הסכומים שיכלה החברה להפקיד עבור

בעל השליטה כך שהסעיף החדש מהווה איזשהו פיצוי ומאפשר לו לקבל כספים המוכרים

לצרכי מס.

 

על מי חל הסעיף ?

על מי שהיה עובד בחברה ובעל שליטה בה או לקרובו ( הגדרה לפי סעיף 76(ד))

 

מהי ההוצאה המוכרת ?

הפנסיה שתוכר לחברה היא בגובה 1.5% לכל שנת עבודה כפול המשכורת הממוצעת שלו

 

מהי המשכורת הממוצעת ?

סך ההכנסה שלו בחברה מחולקת במספר שנות העבודה

 

האם המשכורות ממודדות ?

לא. מדובר במשכורת נומינלית לאורך השנים

 

האם בעל השליטה זכאי לפטור לפי 9א בגין הקצבה ?

כן. מדובר בקצבה לכל דבר ועניין. סעיף 9א נותן פטור ל"קצבה מאת מעביד או קופ"ג" וזה

עומד לגמרי בתנאי הסעיף

יש לציין שמכיון שמדובר בסעיף חקיקה חדש מס הכנסה טרם גיבש נייר עמדה לגביו

 

סגור לתגובות.