שאלות נפוצות

איך לחסוך כסף בפיטורין ?- חלק א

החוק קובע תשלום פיצויי פיטורין בגובה של משכורת אחרונה כפול מספר שנות העבודה.פקודת מס הכנסה פוטרת ממס את הפיצויים בגובה בשכר האחרון עד תקרה של 11,650 לכל שנת עבודה.

במידה והמעביד משלם פיצויים מעבר למה שהוא מחויב הופך החלק הנוסף להיות חייב במס. החיוב נעשה לפי המס השולי של האזרח.

הנחייה יחסית חדשה של מס הכנסה מאפשרת לקבל פטור בגובה של פי 1.5 אולם בכל מקרה לא יותר מ 11,650.

לדוגמא:

אדם עבד 10 שנים .שכר אחרון 6,000 וקיבל פיצויים מוגדלים 100,000.

החלק הפטור הרגיל : 60,000 = 10*6,000

החלק המוגדל לאור הנחיית מס הכנסה : 9,000 = 1.5 *6,000

סכום זה נמוך מ- 11,650.

סה"כ הפטור המוגדל – 90,000 = 10 *9,000

את הבקשה לפטור המוגדל יש להפנות למס הכנסה.

במאמר הבא נדבר על דרך נוספת לחסוך מס בגין פיצויים.

 

מתי נוכל לקבל החזרים ממס הכנסה?

ציבור השכירים משלם מס הכנסה באופן קבוע ממשכורתו החודשית בתלוש המשכורת. הרבה מאיתנו לא יודעים שהמס שהם משלמים גבוה מדי ומגיע להם לקבל מהמדינה כסף בחזרה.

מהם המקרים הבולטים שיכולים לזכות בהחזר מס?

1. עבודה בחלק מהשנה- חישוב המס נעשה על פי טבלאות שנתיות כך שמי שעבד חלק מהשנה ושילם מס יוכל לקבל החזר.

2. עבודה ב- 2 עבודות ללא תאום מס – מי שעבד בשתי עבודות והצהיר על כך אך לא ביצע תאום מס שילם 45% בגין ההכנסה הנוספת וקרוב לוודאי שמגיע לו החזר בגין התשלום הזה.

3. מי שביצע פעולות שלא עברו דרך המעביד : תשלום עצמאי לקופות גמל ,תרומות למוסדות מוכרים ועוד.

4. שינויים במצב אישי – סיום תואר אקדמי ללא עדכון המעביד,לידה בסוף השנה וחזרה בתחילת השנה שלאחר מכן ועוד.

ניתן להגיש החזרי מס עד 6 שנים אחורה . החזר המס מתקבל כשהוא צמוד למדד בתוספת 4% ריבית .

מתי נוכל לקבל החזרים ממס הכנסה?

ציבור השכירים משלם מס הכנסה באופן קבוע ממשכורתו החודשית בתלוש המשכורת. הרבה מאיתנו לא יודעים שהמס שהם משלמים גבוה מדי ומגיע להם לקבל מהמדינה כסף בחזרה.

מהם המקרים הבולטים שיכולים לזכות בהחזר מס ?

1. עבודה בחלק מהשנה – חישוב המס נעשה על פי טבלאות שנתיות כך שמי שעבד חלק מהשנה ושילם מס יוכל לקבל החזר.

2. עבודה ב- 2 עבודות ללא תאום מס – מי שעבד בשתי עבודות והצהיר על כך אך לא ביצע תאום מס שילם 45% בגין ההכנסה הנוספת וקרוב לוודאי שמגיע לו החזר בגין התשלום הזה.

3. מי שביצע פעולות שלא עברו דרך המעביד : תשלום עצמאי לקופות גמל ,תרומות למוסדות מוכרים ועוד.

4. שינויים במצב אישי – סיום תואר אקדמי ללא עדכון המעביד,לידה בסוף השנה וחזרה בתחילת השנה שלאחר מכן ועוד.

ניתן להגיש החזרי מס עד 6 שנים אחורה . החזר המס מתקבל כשהוא צמוד למדד בתוספת 4% ריבית .

עבדת בשתי עבודות ללא תאום מס- תבדוק האם מגיע לך החזר מס!

אדם שעובד בשתי מקומות עבודה מחויב להצהיר על כך על גבי טופס 101 עליו הוא חותם בכל מקום בו הוא עובד.המעביד הראשי מוריד לו מס כרגיל והמעביד הנוסף מחכה לקבל תאום מס מהעובד. במידה והעובד לא מביא תאום מס ממס הכנסה מחויב המעביד להוריד לו ממלוא השכר את שיעור המס המירבי ( 45% בשנת 2011) . זהו שיעור מס גבוה בדרך כלל ממה שבאמת צריך ולכן כדי לקבל את הכסף בחזרה צריך להגיש בסוף השנה דו"ח שנתי למס הכנסה.
יש לצרף לדו"ח טפסי 106 (טופס שנתי שמקבלים מהמעביד) משתי מקומות העבודה .

ניתן להגיש החזרי מס עד 6 שנים אחורה . החזר המס מתקבל כשהוא צמוד למדד בתוספת 4% ריבית .

סגור לתגובות.