background

תקנון שימוש באתר

 1. אנו מודים לך על העניין בשירותים ובאתר של רו"ח אייל מנדלוואי המופעל על ידי חברת מנדלוואי יועצים בע"מ ח.פ. 514331461 (להלן : "המשרד") ועל רצונך ללמוד יותר על שירותי רו"ח אייל מנדלוואי.
 2. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש באתר המפורטים בתקנון. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך לבין המשרד לגבי דרך שימושך באתר ובמידע המוצג בו. השימוש באתר כולל גם קבלת עדכונים שוטפים, וכן את השימוש במידע באתר זה ובמידע שבאתרים אחרים המקושרים לאתר זה (בין בהפניה ישירה לאתרים אחרים ובין באופן עקיף). אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים במסמך זה, אל תעשה באתרי המשרד  כל שימוש, לרבות במידע ובתכנים שבהם.
 3. התקנון מנוסח בלשון זכר מתוך נוחות בלבד אך פונה ומדבר על גברים ונשים כאחד.

מי אנחנו ?

 1. משרד רו"ח אייל מנדלוואי מתמחה מזה מספר שנים בנושא של תכנון פיננסי לקראת פרישה לפנסיה על כל היבטיו השונים.
 2. אנו מכבדים את הפרטיות שלכם ומתחייבים להגן על הפרטיות של המתעניינים בשירותי המשרד. מדיניות פרטיות זו מפרטת את הנהלים שלנו ביחס לאיסוף, שימוש וחשיפה של המידע שלכם באמצעות השימוש באתר שלנו (להלן: "השירותים").
  אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון ולהשתמש בה בכדי לקבל החלטות מושכלות.
  על ידי השימוש באתר ו/או בשירותי המשרד, אתם מסכימים לתנאים של תקנון זה וכן מדיניות הפרטיות שבו, כפי שיעודכן מפעם לפעם.

מדיניות הפרטיות – איזה מידע אנו אוספים עליכם?

 1. אנחנו אוספים שני סוגים של מידע ונתונים מהמשתמשים שלנו :.
  סוג המידע הראשון – מידע בלתי מזוהה ושאינו ניתן לזיהוי המתייחס למשתמש(ים), אשר עשוי להיות ניתן להשגה או שנאסף על ידי השימוש של המשתמש בשירותים ("מידע שאינו איש"). אנחנו לא מודעים לזהות של המשתמש ממנו המידע הזה נאסף. מידע שאינו אישי כולל מידע על המכשיר שלכם, על תוכנה וחומרה מסוימות (לדוגמא, סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה שהמכשיר שלכם משתמש בו, העדפת שפה, זמן גישה ושם הדומיין של אתר האינטרנט אשר ממנו קושרת לשירותים, וכו…
 2. סוג שני של מידע -הוא מידע המאפשר זיהוי אישי, דהיינו מידע שמזהה אדם פרטי, או אשר במאמץ סביר עשוי לזהות אדם פרטי ("המידע האישי"). המידע האישי אותו אנו אוספים באמצעות השירותים שלנו כולל מידע אשר מוגש ישירות על ידי המשתמש, כגון: מספר טלפון; שם מלא; כתובת דואר אלקטרוני; כתובת מגורים; מספר זהות; חתימה; ומידע כספי אחר שייתכן שנצטרך על מנת לספק את השירותים שלנו (לדוגמא, פרטים לגבי ההכנסה השנתית שלך, ניסיון בהשקעות, וכו'.
  אנו עשויים גם לאסוף מידע אישי מהמכשיר שלך (לדוגמא, נתוני מיקום גאוגרפיים, כתובת IP כתובת) ומידע על הפעילות שלך בשירותים (לדוגמא, עמודים שנצפו, גלישה באינטרנט, קליקים, פעולות, וכו.. 😉

איך אנחנו משתמשים במידע שאנו אוספים

 1. אנו משתמשים ומשתפים את המידע האישי בדרכים המתוארים במדיניות פרטיות זו. המידע האישי ייחשף לצד שלישי רק במידה הנדרשת לצורך המסוים שלכם לקבל הצעות למוצר או שירות לפי העדפות שציינתם, כפי שנקבע במדיניות פרטיות זו. במקרה כזה אנו דורשים מהצד השלישי הרלוונטי להציע לכם מוצרים ושירותים לפי העדפותיכם.
 2. המידע האישי יועבר לחברות אשראי לצורך ביצוע חיוב במקרה של קנייה באתר של מוצר או שירות כולל קורסים דיגטליים.
 3. המידע האישי שלכם יועבר לצד שלישי רק במידה ותאשרו לנו להעבירו לידי צד שלישי, אולם המשרד כולל תחתיו מספר חברות ועסקים ומסירת מידע למשרד  מהווה מסירת מידע לכל החברות והעסקים שהם חלק מן המשרד.

עם מי אנחנו חולקים את המידע שאנו אוספים?

 1. אנו עשויים להעביר או לחשוף את המידע האישי לקבלני משנה או לספקים או צדדים שלישיים אחרים שהם ספקי שירות אמינים או שותפים, אשר ממוקמים באזורים שונים ברחבי העולם, למטרת: (א) מתן הצעות למוצרים או שירותים לפי בקשתכם (ב)אחסון או עיבוד המידע הזה למעננו (למשל בשירותי מחשוב ענן) או כדי לסייע לנו עם הפעילות העסקית שלנו, כדי לאמת את הגישה שלכם ולספק ולשפר את השירותים שלנו; (ג) ביצוע מחקר, אבחון, ניתוח או מטרות סטטיסטיות; (ד) שיווק בדוא"ל, בהתאם למדיניות השיווק שלנו (ראה להלן תחת "שיווק"
  כמו כן, אנו עשויים לחשוף למשתמשים הרשומים שלנו מידע אישי הנוגע למשתמשים אחרים, שמצטרפים לשירותים בעקבות המלצותיהם (למשל באמצעות מאפיין ה"שיתוף עם חבר").
 2. המדיניות שלנו מתייחסת רק לשימוש ולחשיפה של המידע שאנו אוספים ממכם. במידה ותחשפו את הפרטים שלכם לצדדים אחרים באמצעות השירותים שלנו (למשל על ידי לחיצה על קישור לכל אתר אינטרנט אחר או מיקום אחר) או באמצעות אתרים אחרים ברחבי האינטרנט, כללים שונים עשויים לחול על השימוש או החשיפה של המידע שאתם תחשפו להם.
  חשוב לציין כי שירותי צד שלישי אלו עשויים להיות בעלי מדיניות פרטיות משל עצמם, ואנו ממליצים לכם לקרוא אותם בקפידה. הכללת קישור לאתר או שירות של צד שלישי אינה המלצה לגבי אותו אתר אינטרנט או שירות.
 3. מבחינת האתר המידע האישי שלכם יועבר לצד שלישי רק במידה ותאשרו לנו להעבירו לידי צד שלישי, אולם לאחר העברתו השימוש במידע יעשה לפי תנאי השימוש של הצד השלישי.

הזכות לתיקון מידע במאגר

 1. כל משתמש זכאי לעיין במידע האישי אודותיו אשר מוחזק בידי המשרד . המשרד מאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה.
 2. המשתמש זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והמשרד תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה.

שימוש  בעוגיות

 1. הדף ו/או האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:
 2. אתר זה משתמש Analytics Google “( שירות ניתוח אינטרנט המסופק על ידי Inc Google”). גוגל Google Analytics ,” משתמש ב ”עוגיות” שהן למעשה קבצי טקסט הנשמרים במחשב שלך כדי לסייע לאתר לנתח כיצד משתמשים גולשים באתר . -המידע שנוצר על ידי העוגייה בעת שימוש באתר כולל כתובת ה IPשלך מועבר ומאוחסן על ידי גוגל לשרתים בארצות הברית .
 3. גוגל תשתמש במידע זה לצורך הערכת השימוש שלך באתר ,איסוף דיווחים על פעילות אתר האינטרנט של מפעילי אתר ,ומתן שירותים אחרים הנוגעים לפעילות באתר ושימוש באינטרנט. Google עשויה גם להעביר מידע זה לצדדים שלישיים כנדרש לעשות כך על פי דין ,או צדדים שלישיים כדי לעבד את המידע בשמה של גוגל.
 4. אתה רשאי לסרב לשימוש עוגיות על ידי בחירת ההגדרות המתאימות בדפדפן שלך ,עם זאת שים לב שאם לא תשייך את כתובת ה IP שלך עם כל הנתונים אחרים שנאספו על ידי גוגל, לא תהיה מסוגל להשתמש בפונקציונליות המלאה של אתר זה. בשימוש באתר זה ובשליחת טופס עם פרטייך ,את\ה מסכים לעיבוד המידע אודותיך על ידי Google .ולמטרות המפורטות לעיל לצורך פרסום עתידי בכל אמצעי ברשות החברה.

מדיניות לגבי רכישת שירותים ומוצרים

 1.  הזמנתו של משתמש לקבלת שירותים או מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש ו/או התשלום הוסדר בדרך אחרת לשביעות רצון המשרד; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

מחירים, מוצרים וביצוע הזמנה

 1. לפני ביצוע ההזמנה באתר הגולש יתבקש להזין שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת. בזמן ביצוע ההזמנה, הגולש יתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבצע את הקנייה וכן את מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי ומספר תעודת הזהות אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר.במקרה שבוצעה הזמנה למוצר המוצג באתר והתברר כי המוצר אזל, המשרד  מתחייב להודיע באמצעות דואר אלקטרוני או טלפונית (על-פי בחירת המשרד  ) ללקוח על החוסר בפריט, ושומר את הזכות להציע חלופה למוצר בצבע, גודל או מוצר חלופי. במידה והלקוח יאשר את ההזמנה בדואר אלקטרוני או טלפונית, ההזמנה תבוצע. במידה ולא, ההזמנה תבוטל ויימחקו פרטי כרטיס האשראי. במידה והלקוח יהיה מעוניין להמתין לחזרת המוצר למלאי, הזמנתו תמתין עד אשר יחזור הפריט למלאי והוא יקבל על כך הודעה מתאימה.

  המשלוח יבוצע עד שמונה ימי עבודה מרגע אישור ההזמנה. במידה ובוצעה הזמנה מיוחדת, מועד האספקה יקבע מול המשרד בנפרד.

פרטי רוכש המוצרים ואבטחת האתר

 1. בעת ביצוע הזמנה לרכישת מוצרים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). המשרד ו/או בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

החזרת מוצרים וביטול הזמנות

 1. ניתן לבטל הזמנה שנעשתה באתר האינטרנט (למעט הזמנות מיוחדות כמפורט למטה), כל עוד לא סופקו המוצרים על ידי המשרד או מי מטעמה במשך 14 יום. ההודעה על ביטול ההזמנה תיעשה טלפונית ו/או בהודעת דואר אלקטרוני.
 2. כאשר נמכר קורס דיגיטלי אזי בהתאם לחוק הגנת הצרכן לא ניתן להחזירו לאחר פתיחה וצפייה בקורס גם אם טרם עברו 14 ימים מיום ההזמנה, לכן לא ניתן לבטל את העסקה.
  במידה ובוצעה הזמנה עבור מוצר מיוחד, שבו המזמין ביקש כי ייעשו שינויים מיוחדים במוצר, עבורו בלבד, או הזמנת מוצר אשר אינו מוחזק במלאי בשוטף, לא תהיה אפשרות להחזיר מוצר זה, בהתאם לחוק להגנת הצרכן.

בעלות ושמירה על זכויות בחומר המוצג באתר

 1. האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות המשרד וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. המשרד מתיר למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
  המשתמש מתחייב שלא להעלות (UPLOAD) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגראפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את המשרד  ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

מדיניות לגבי הרשמה לרשימת התפוצה של המשרד  

 1. ההרשמה לרשימת תפוצה של המשרד   מהווה הסכמה במעשה שלך כמשתמש ברשימה לקבל ולנהוג לפי תקנון זה, היות והנך נרשם לקהילה שמנהל המשרד   ומעוניין בידע ובכלים שמוצעים בקהילה.
 2. הצדדים מסכימים כי מילוי פרטיו של המשתמש בטופס ההרשמה לרשימת התפוצה של המשרד    (להלן: "ההרשמה") מהווה הסכמה לקבל הודעות וחומרים מסוגים שונים מהמשרד  ומחברות ועסקים שונים שהם חלק מן המשרד, ובניהם מידע בנושא תכנון פנסיוני, מיסוי דמי פרישה ונושאים דומים.
 3. היות והמשתמש מעוניין בקבלת מידע מסוגים שונים מן המשרד והוספת המילים פרסומת בכותרת המייל תקשה על כך, בשל סינון אוטומטי במערכות הדואר, מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן : "חוק התקשורת") לגבי ציון סוג המסר כגון: "פרסומת" או "תעמולה" או "תרומה" בהודעה הנשלחת. לאור הסכמת הצדדים כאמור חבר במשרד  יהא רשאי לשלוח למשתמש הודעות בלא ציון סוג המסר.
 4. הצדדים מסכימים כי לאחר ההרשמה בדף נחיתה ו/או באתר המשרד, לא יהא המשרד  חייב לציין בהודעות את כל פרטי המידע לגבי המשרד המפורטים בחוק התקשורת לאור ההכרות והקשר בין הצדדים.
 5. הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של פרסומת בחוק התקשורת לעניין שליחת דיוור כמותי. בהתאם להגדרה זו לא יהא המשתמש זכאי לפיצוי כלשהו בגין הודעות מידע בלבד שנשלחו אליו על ידי המשרד .

דרך ההסרה מרשימת תפוצה

 1. הצדדים מסכימים כי למרות האמור בחוק התקשורת, דרך הסרת המשתמש מרשימת התפוצה תהא על ידי שימוש בקישור ההסרה שמופיע בהודעה, או על ידי שליחת הודעה המבקשת הסרה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשרד  ולא על ידי שליחת הודעה בפקס או בדרך אחרת.
 2. הצדדים מסכימים כי בשל הסכמת הצדדים לגבי דרך ההסרה מרשימת התפוצה, המשרד  לא ידרש להוסיף להודעות דואר ו/או להודעות טקסט את אפשרויות ההסרה הנוספות לפי חוק התקשורת.
 3. לאחר ההסרה מרשימת התפוצה תחזיק המשרד  מידע על שליחת הודעות בעבר בלבד ופתיחתן, כדי לאפשר בירור ענייני במקרה של בעיה לגבי השימוש בפרטיך.

הגבלת סכומי הפיצוי בהתאם לתקנון

 1. הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי לפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות בלא ליתן הודעה על הוצאתו מרשימת התפוצה, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 2000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר בטרם בקש את הסרתו מרשימת התפוצה.
 2. הצדדים מסכימים כי הרשמה מצד המשתמש תוך התחזות לאדם אחר ומתן פרטים כוזבים מהווה הפרת פרטיות של המשרד , וכן עבירה פלילית של התחזות והמשרד  יהא זכאי לפיצוי כספי לפי הדין בגין הפרת הפרטיות.
 3. הצדדים מסכימים כי במקרה של הרשמה מצד המשתמש תוך התחזות לאדם אחר, המשתמש לא יהא זכאי לפיצוי כספי על פי חוק התקשורת ו/או לפי חוק הגנת הפרטיות.
 4. הצדדים מסכימים כי רשימת התפוצה בכל אמצעי אלקטרוני שונה כגון מספר סלולרי, כתובת ברשת פייסבוק או ברשת חברתית דומה אחרת, קבוצת וואטס אפ וכו' הינה רשימה נפרדת מרשימת הדיוור במייל.
 5. המשתמש רשאי להפסיק לקבל מסרים ברשימה אחת ולהמשיך בשנייה.  בהתאם בקשת הסרה מרשימה אחת אינה חלה על הרשימה השנייה ובמידה וברצון המשתמש להפסיק לקבל מסרים מהמשרד  יש לבצע הסרה מכל אחת מן הרשימות בנפרד.
 6. הנך מאשר, כי אף אם הנך סבור שלא נרשמת בעבר לרשימת התפוצה של או חלה טעות ופרטיך השתרבבו לרשימת תפוצה כזו או אחרת, או קיבלת דואר פרסומי מכל סיבה אחרת שהיא, הרי שכל מייל שתקבל ושלא תישלח התראה למשרד   בגין שליחתו בתוך שבועיים מהיום שבו נשלח אליך, או כל מייל שלא נפתח על ידך, יחשב כמייל אשר הוסכם על קבלתו וחל ויתור על כל תביעה ו/או טענה לגביו ואינו מהווה טרדה ו/או כל עוולה אחרת מבחינתך.

הסתמכות על מידע ויעוץ כללי

 1. המשתמש מבין כי כל המידע והתכנים המוצגים על ידי המשרד בכל אמצעי התקשורת כולל מידע על פרישה, מיסוי דמי פרישה, תכנון פנסיוני ו/או תכנים במסגרת ליווי אישי, סדנאות, קורסים פרונטליים או כל שירות ומוצר אחר הינם תכנים כלליים בלבד, ובהתאם על המשתמש לבחור את המידע והתכנים המתאימים לגביו, ולהפעיל שיקול דעת בשימוש שיעשה במידע.
 2. המשתמש מקבל עליו את מלוא האחריות לבחירת דרך הפעולה לפי המידע ולתוצאות בחירות אלה לגביו ולגבי צדדים שלישיים, ובהתאם לא יעלה כל טענה כלפיי המשרד בעניין התכנים, נכונותם, עדכניות ו/או המלצות לפעולה לפיהם.
 3. המשתמש מסיר מן המשרד  כל אחריות לדרך השימוש שיעשה המשתמש במידע ובתכנים, וכן מסיר מן המשרד כל האחריות לתוצאות שימוש זה הן כלפיי המשתמש והן כלפי צדדים שלישיים.
 4. חשוב להדגיש כי המידע המוצג על ידי המשרד הוא מידע כללי בלבד וכל שימוש או הסתמכות עליו נעשה על אחריות המשתמש בלבד. אין המידע המקצועי ו/או הכללי שמציג המשרד    תחליף ליעוץ מקצועי על ידי אנשי מקצוע בכדי להתאים את הנאמר לנסיבות המיוחדות של המשתמש.

מדיניות הצגת תכנים מסחריים

 1. המשרד  עשוי להציב באתר תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים, המבקשים להציע מוצרים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.
 2. המשרד   לא ישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים.
 3. המשרד אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים.
 4. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם. המשרד איננו צד לכל עיסקה כזו, ולא ישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו לאחר חשיפה באתר.

מדיניות שיפוי

 • הנך מתחייב לשפות את המשרד , עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרה ו/או התנערות מתנאי שימוש אלה.

הגבלת האחריות לגבי הפרת חוק הפרטיות

 • המשתמש מסיר כל אחריות מהמשרד  לגבי ביצוע תקנות הגנת הפרטיות, ומתחייב שלא לדרוש פיצוי מכל סוג מהמשרד  עקב ישום חלקי או תקלות בישום התקנות שאינן פגיעה בפרטיות בזדון מכוון.

 

מדיניות לגבי הצגת קישורים בדף או באתר

 1. המשרד  עשוי להציב באתר קישורים (לינקים) לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט.
 2. תכנים אלו אינם מתפרסמים על ידי המשרד , או מטעמו והמשרד אינו שולט או מפקח עליהם. העובדה שיש  קישור לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת המשרד  לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, או לחוקיותם. המשרד אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 3. המשרד אינו מתחייב כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך אל אתר אינטרנט פעיל. המשרד רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.

שינויים בדף או באתר

 1. המשרד יוכל לשנות מעת לעת את מבנה הדף ו/או האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו ויהא רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המשרד בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 2. המשרד רשאי להשעות מדי פעם את פעילות הדף ו/או האתר לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. המשרד יפעל כמיטב יכולתו לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם לא יהיה הדף ו/או האתר פעיל.