background

הזמנת הרצאות

רו”ח אייל מנדלאוי, מרצה בכיר בתחום המיסים מזה 20 שנה, התמחותו היא במיסוי היחיד וקופות גמל ומיסוי פרישה.

שתי אפשרויות להזמנת הרצאות :

  • הזמנת הרצאה בבית הלקוח
  • הזמנת הרצאה הכוללת מקום לימוד וכיבוד לבחירת המזמין, מצ”ב פרטים

ניתן להזמין הרצאות בנושאים

  • הכרות עם תלוש השכר שלך
  • תיקון 190 לפקודת מס הכנסה
  • מיסוי היחיד
  • מיסוי קופות גמל- ניכוי וזיכוי
  • מיסוי קופות גמל- כללים למשיכות קופות גמל
  • מיסוי מענקי פרישה וקצבאות
  • הטבות במס ליחיד
  • החזרי מס ליחיד ועוד…

ההרצאות הקרובות יתקיימו ב :

כנס פרישה חבר- רמת אפעל 3.9.19
שרותי בריאות כללית - עפולה 9.9.19
ביטוח פנסיוני - מגמות 11.19.19
השתלמות חשבי שכר - עכו12.9.19
פתיחת קורס מייצגים מחזור 9 16.9.19
כנס פרישה כללית 18.9.19
השתלמות חשבי שכר - מגמות פ"ת 19.9.19
כנס פרישה חבר- חיפה22.9.19
השתלמות חשבי שכר - אפעל24.9.19
השתלמות חשבי שכר - חיפה7.10.19
השתלמות חשבי שכר - מגמות 23.10.19
השתלמות חשבי שכר- אפעל 24.10.19
פתיחת תואר בר אילן - מסלול ראיית חשבון27.10.19
השתלמות חשבי שכר - באר שבע31.10.19