background

הזמנת הרצאות

רו”ח אייל מנדלאוי, מרצה בכיר בתחום המיסים מזה 20 שנה, התמחותו היא במיסוי היחיד וקופות גמל ומיסוי פרישה.

שתי אפשרויות להזמנת הרצאות :

  • הזמנת הרצאה בבית הלקוח
  • הזמנת הרצאה הכוללת מקום לימוד וכיבוד לבחירת המזמין, מצ”ב פרטים

ניתן להזמין הרצאות בנושאים

  • הכרות עם תלוש השכר שלך
  • תיקון 190 לפקודת מס הכנסה
  • מיסוי היחיד
  • מיסוי קופות גמל- ניכוי וזיכוי
  • מיסוי קופות גמל- כללים למשיכות קופות גמל
  • מיסוי מענקי פרישה וקצבאות
  • הטבות במס ליחיד
  • החזרי מס ליחיד ועוד…

ההרצאות הקרובות יתקיימו ב :

הרצאה חברת הראל 22.1.20
יום עיון גמל- מלון קלרטון27.1.20
בית חולים העמק- כללית28.1.20
כנס חבר רמת אפעל 11.2.20
כנס פרישה אוני' בן גוריון18.2.20