background

הזמנת הרצאות

רו”ח אייל מנדלאוי, מרצה בכיר בתחום המיסים מזה 20 שנה, התמחותו היא במיסוי היחיד וקופות גמל ומיסוי פרישה.

שתי אפשרויות להזמנת הרצאות :

  • הזמנת הרצאה בבית הלקוח
  • הזמנת הרצאה הכוללת מקום לימוד וכיבוד לבחירת המזמין, מצ”ב פרטים

ניתן להזמין הרצאות בנושאים

  • הכרות עם תלוש השכר שלך
  • תיקון 190 לפקודת מס הכנסה
  • מיסוי היחיד
  • מיסוי קופות גמל- ניכוי וזיכוי
  • מיסוי קופות גמל- כללים למשיכות קופות גמל
  • מיסוי מענקי פרישה וקצבאות
  • הטבות במס ליחיד
  • החזרי מס ליחיד ועוד…

ההרצאות הקרובות יתקיימו ב :

השתלמות חשבי שכר - חיפה7.10.19
השתלמות חשבי שכר - מגמות 23.10.19
השתלמות חשבי שכר- אפעל 24.10.19
פתיחת תואר בר אילן - מסלול ראיית חשבון27.10.19
השתלמות חשבי שכר - באר שבע31.10.19
כנס מתכננים פיננסיים - תל אביב 5.11.19
כנס פרישה אלביט+ רפאל - חיפה 5.11.19
כנס פרישה - אוניברסיטת בר אילן 7.11.19
כנס המיסים השנתי של חשבים - תל אביב 7.11.19
הרצאה לשכת רו"ח - תל אביב 17.11.19
כנס פרישה מהנדסים ואדריכלים - דן אכדיה הרצליה 18.11.19
כנס פרישה- לירן מערכות ת"א 20.11.19
כנס שנתי של חשבי שכר- מלון מג'יק פאלאס אילת 21.11.19
כנס פרישה חבר- באר שבע 25.11.19
הרצאה בנושא פרישה - כנס מורים נתניה28.11.19