background

הזמנת הרצאות

רו"ח אייל מנדלאוי, מרצה בכיר בתחום המיסים מזה 20 שנה, התמחותו היא במיסוי היחיד וקופות גמל ומיסוי פרישה.

שתי אפשרויות להזמנת הרצאות :

  • הזמנת הרצאה בבית הלקוח
  • הזמנת הרצאה הכוללת מקום לימוד וכיבוד לבחירת המזמין, מצ"ב פרטים

ניתן להזמין הרצאות בנושאים

  • הכרות עם תלוש השכר שלך
  • תיקון 190 לפקודת מס הכנסה
  • מיסוי היחיד
  • מיסוי קופות גמל- ניכוי וזיכוי
  • מיסוי קופות גמל- כללים למשיכות קופות גמל
  • מיסוי מענקי פרישה וקצבאות
  • הטבות במס ליחיד
  • החזרי מס ליחיד ועוד…

ההרצאות הקרובות יתקיימו ב :

כנס פרישה חבר- רמת אפעל 21/6/20
יום עיון קופות גמל- מלון קרלטון ת"א 29/6/20
הרצאה לקוחות פוקוס - זום 2/7/20
כנס חבר - רמת אפעל6/7/20
כנס פרישה חבר- רמת אפעל 13/7/20
הרצאה מיסוי פרישה - הראל 14/7/20
פתיחת קורס פרישה למייצגים - בית ציוני אמריקה16/7/20
כנס פרישה חבר - רמת אפעל 19/7/20
כנס פרישה חבר- רמת אפעל26/7/20