background

מאמרים לפורש מהעבודה בנושא מיסוי פרישה

מאמרים לפורש מהעבודה בנושא מיסוי פרישה

_

מהפכת מס אמיתית ! מי יודע ?

יוני 8, 2013
מהפכת מס  אמיתית  ! מי יודע ?   מאת רו”ח אייל מנדלאוי *     מי מכיר ? מי יודע? ... קרא עוד

מנציחים את העוול

דצמבר 27, 2012
פורסם בפקס טקס  מבית “חשבים” ב  14.12.12 לאחרונה הכריע בית המשפט העליון  בפסק דין מלכיאלי ופסק דין שקורי בסוגיית החישוב ... קרא עוד

נוסחת השילוב החדשה- חכם או צודק ?

דצמבר 1, 2012
פורסם בכל עתיד ובפקס טקס מבית “חשבים”  ב 7.12.12 תיקון 190 לפקודת מס הכנסה פורסם ברשומות  ב 14/5/12 ורובו המכריע ... קרא עוד

הטבה או אחיזת עיניים ?

נובמבר 23, 2012
פורסם בפקס טקס מבית “חשבים” סעיף 39א לפקודת מס הכנסה נכנס לתוקף  ב  1.1.00 ומקנה נקודות זיכוי לחיילים משוחררים. האם ... קרא עוד

קיבלת הפרשי שכר – תבדוק האם מגיע לך החזר מס!

אוקטובר 31, 2012
ישנם מצבים בהם מתקבלים בתלוש המשכורת הפרשי שכר בגין שנים קודמות. לדוגמא – אדם מקבל הפרשים של בונוסים ופרמיות בגין ... קרא עוד

איך לחסוך כסף בפיטורין ?- חלק ב

אוקטובר 31, 2012
החוק קובע תשלום פיצויי פיטורין בגובה של משכורת אחרונה כפול מספר שנות העבודה. פקודת מס הכנסה פוטרת ממס את הפיצויים ... קרא עוד

איך לחסוך כסף בפיטורין ?- חלק א

אוקטובר 31, 2012
החוק קובע תשלום פיצויי פיטורין בגובה של משכורת אחרונה כפול מספר שנות העבודה.פקודת מס הכנסה פוטרת ממס את הפיצויים בגובה ... קרא עוד

קופות גמל – המהפכה נמשכת

אוקטובר 31, 2012
פורסם בפקס טקס מבית “חשבים” בשנת 2006 חוקק תיקון 3 לפקודת מס הכנסה ותיקונים 152 ו – 153 המהווים המשך ... קרא עוד