background

מתי נוכל לקבל החזרים ממס הכנסה?

ציבור השכירים משלם מס הכנסה באופן קבוע ממשכורתו החודשית  בתלוש המשכורת. הרבה מאיתנו לא יודעים שהמס שהם משלמים גבוה מדי ומגיע להם לקבל מהמדינה כסף בחזרה.

מהם המקרים הבולטים שיכולים לזכות בהחזר מס?

  1. עבודה בחלק מהשנה- חישוב המס נעשה על פי טבלאות שנתיות כך שמי שעבד חלק מהשנה ושילם מס יוכל לקבל החזר.
  2. עבודה ב- 2 עבודות ללא תאום מס – מי שעבד בשתי עבודות והצהיר על כך אך לא ביצע תאום מס שילם 48% בגין ההכנסה הנוספת וקרוב לוודאי שמגיע לו החזר בגין התשלום הזה.
  1. מי שביצע פעולות שלא עברו דרך המעביד: תשלום עצמאי לקופות גמל, תרומות למוסדות מוכרים ועוד.
  2. שינויים במצב אישי – סיום תואר אקדמי ללא עדכון המעביד, לידה בסוף השנה וחזרה בתחילת השנה שלאחר מכן ועוד.

ניתן להגיש החזרי מס עד 6 שנים אחורה . החזר המס מתקבל כשהוא צמוד למדד בתוספת 4% ריבית .

Comments are disabled.