background

ההר הוליד עכבר

פורסם בחשבים בפקס טקס

ב  4 ליוני הגישה הממשלה הצעת חוק בנושא חישוב מאוחד . הצעה זו מגיעה לאחר 13 שנים של

חקיקה ופסיקה בנושא והיא סותמת את הגולל על התקוה לחקיקה שמתאימה לעידן שבו אנו חיים.

 

סקירה

 

בפקודת מס הכנסה נקבע שכאשר יש תלות בין מקורות ההכנסה בין בני הזוג יבוצע חישוב מאוחד.

משמעות החישוב היא חיבור ההכנסות של בני הזוג  וחישוב המס ביחד כך שלא ניתן יהיה להנות

ממדרגות מס ונקודות זיכוי לכל אחד בנפרד.

 מהי תלות ?

החוק קובע מספר אפשרויות שהבולטת שבהם היא החזקה של 10% ממניות החברה או השותפות

או לחלופין עבודה בעסק משותף.

החקיקה התאימה לימים בהם הבעל היה ברוב המקרים המפרנס העיקרי והאשה הסתפקה בגידול ילדים. כך נמנעה האפשרות להסטת חלק משכר הבעל לאשה מעל מנת לשלם פחות מס.

בשנת 2000 ולאור השינוי במצב התעסוקה החליטה הממשלה לאפשר בתנאים מסוימים חישוב נפרד.

החוק נדחה פעמיים ו ב 2004 נכנס לתוקף.

הבעיה שברגע האחרון "קפאו הרגליים" של פקידי האוצר והם הכניסו מגבלה שקובעת שהחישוב הנפרד

יהיה עד סכום של  23,040  שפשוט קובר את הרעיון כולו.

בעקבות פס"ד קלס שאפשר לבצע חישוב נפרד למרות התלות שהיתה בין בני הזוג, העלו באוצר את הסכום ל 50,000 אולם הבעיה לא נפתרה.

בפס"ד שיצא לפני שנה (מלכיאלי/שקורי) בבית המשפט העליון קבע בית המשפט שכאשר יש תלות בין

מקורות ההכנסה אין ברירה אלא לבצע חישוב מאוחד. באותו פסק דין קרא השופט לרשויות המס לשנות

את הסעיף שכבר לא מתאים לתקופה הנוכחית בה שני בני הזוג יוצאים לעבודה.

במרץ גובשה הצעת חוק שנחתמה על ידי 72 חברי כנסת ובניהם שר האוצר וסגנו. ההצעה היתה

מהפכנית וקבעה שהחישוב בין בני הזוג יהיה נפרד אלא אם כן הוכח שלא בוצעה עבודה בפועל והבקשה

לחישוב נפרד נועדה כדי להתחמק ממס.

ההצעה אמורה הייתה לשנות ב 180 מעלות את ההתייחסות לנושא כיון שרק אם מס הכנסה יוכיח

שיש רצון להתחמק ממס שלא כדין יבוצע חישוב מאוחד.

 

אז מה קיבלנו בסופו של דבר ?

 

הצעת החוק שהוגשה לבסוף בשוב שעבר היא למעשה הצעת החוק הקיימת עם תיקונים קוסמטיים.

הסכום שעומד היום על 50,000 עולה בהדרגה עד 108,000 בשנת 2017 ואחוז ההחזקה עולה מ 10%

ל -25%. אין בהצעה זו בשורה אמיתית.

 

 

סיכום

 

המצב כיום שבו בני זוג לא יכולים לעבוד בעסק המשפחתי שלהם בגלל שיקולי מס הוא מצב אבסורדי.

חבל שההזדמנות הגדולה לשינוי אמיתי במצב פוספסה ואנשים ימשיכו לתכנן את העבודה שלהם

לאור חוקי המס במקום שיתרכזו בעבודה משותפת לקידום הבית שלהם.

 

 

 

*   מומחה למיסוי ופרישה   eyalmen.co.il 

    מנכ"ל  מכללת "לידר" -היחידה ללימודי חוץ של הקריה האקדמית אונו

Comments are disabled.