background

הטבה או אחיזת עיניים ?

פורסם בפקס טקס מבית "חשבים"

סעיף 39א לפקודת מס הכנסה נכנס לתוקף  ב  1.1.00 ומקנה נקודות זיכוי לחיילים משוחררים. האם יש

ערך להטבת המס שניתנת ? מה הסיבה שלמרות כל השינויים שבוצעו בסעיף זה בשנים האחרונות לא חל כל שיפור במצבם של החיילים ?

 

סקירה

 עד שנת 1994 ניתנו הטבות מס  משמעותיות לחיילים משוחררים שעבדו בעבודה מועדפת.

הסעיף עבר מספר שינויים ובתקופת ביניים ניתנו הטבות לכל חייל ללא קשר לעבודה מועדפת. לבסוף בוטלו כל ההטבות ובעצם הועברו ל"סל " שמקבל החייל עם שחרורו.

ב 1.1.00 נכנס לתוקף החוק הדש שנותן הטבות לחיילים לתקופה של שנתיים מהחודש שלאחר החודש בו שוחרר.

עם חקיקת החוק היה ברור שקיים עיוות שמפלה את החיילים לעומת סל ההטבות הניתן לעולים חדשים.

עולה חדש יכול לבקש לנטרל מהתקופה של ההטבות את תקופת שרותו הצבאי,לימודים במוסד על תיכוני

והיעדרות רצופה מהארץ שבין חצי שנה ל- 3 שנים.המשמעות היא שבעצם הוא דוחה את קבלת ההטבה לתקופה בה יעבוד וירוויח כך שיש משמעות להטבה הניתנת ממס הכנסה.

חייל לעומת זאת לא יכול לבקש לנטרל תקופות אלה ולכן בפועל רוב החיילים מאבדים את ההטבה כיון שחלקם מתחיל ללמוד וחלקם נוסע לטיולים כדי להירגע מהשירות הצבאי.

בשנת 2005 היה ניסיון של חברי כנסת מהאופוזיציה לתקן את העיוות הנ"ל ולאפשר לחיילים לנטרל

את תקופת הזמן האבודה אולם הממשלה הבינה את המשמעות הכספית ומיהרה להגיש הצעה משלה המאריכה את תקופת ההטבות ל- 3 שנים. הצעה זו אכן נכנסה לתוקף וחלה על חיילים שהשתחררו מ -1.7.05 ואילך.

חקיקה זו אינה אלא לעג לרש כיון שכספית לא חל כל שינוי. תקופות הלימודים לתואר ראשון עומדות על

3 שנים כך שעדיין לא מנוצלות ההטבות וכל מה שקרה הוא  בגדר "פיזור מלח על פצעי החיילים".

בנוסף לאמור לעיל החלה  הממשלה במהלך של הורדת מדרגות המס . המהלך החל בשנת 2004 וימשך עד 2016. כתוצאה מכך עלה סף המס ועומד כיום על  כ  4,700 לגבר ו – 5,500 לאישה. חייל משוחרר

מקבל בדרך כלל שכר מינימום בתחילת עבודתו כך שאינו מגיע לחיוב במס ללא קשר להטבה הניתנת לו כחייל.

למעשה החיילים היחידים שנהנים מהטבה זו הם החיילים שחותמים לתקופת שירות בקבע . אז שכרם עולה והם מנצלים את  נקודות הזיכוי.

 סיכום

 המצב החוקי היום מגוחך ומביש. המדינה חוקקה חוק על מנת להרגיע את חברי הכנסת שרצו לסייע

לחיילים ,אולם חוק זה אינו אלא אחיזת עיניים ואין לו כל משמעות למעט מקרים מיוחדים. המצב נוח למשרד האוצר ולכן כל עוד לא יהיה "רעש" ציבורי יישאר המצב כך.

אני תקווה שיקום מי שאכפת לו ויוביל מהלך של אפשרות נטרול תקופות זמן גם לחיילים בכך תיפתר

הבעיה ויתוקן העיוות. לצערנו ה"לובי" של החיילים משוחררים  חלש יותר מה"לובי" של  סקטורים

אחרים .

Comments are disabled.