background

מנציחים את העוול

פורסם בפקס טקס  מבית "חשבים" ב  14.12.12

לאחרונה הכריע בית המשפט העליון  בפסק דין מלכיאלי ופסק דין שקורי בסוגיית החישוב המאוחד.

רבות נכתב על הנושא העקרוני של חישוב מאוחד/נפרד אולם העוול מונצח גם באופן מתן נקודות הזיכוי

בחישוב המס.

 

סקירה

 

סעיף 38 לפקודת מס הכנסה קובע את מתן נקודות הזיכוי בחישוב המאוחד.

בחישוב המס אנו מחברים את ההכנסות של בני הזוג כיון שמס הכנסה רואה בהם יישות אחת

לעניין חישוב המס. החיבור יוצר תשלום מס גבוה כיון שביחד הם מגיעים לאחוז מס שולי גבוה

יותר.

על מנת לפצות את בני הזוג נקבע מנגנון שנותן להם נקודות זיכוי משותפות. הסעיף קובע

שניתן לקבל ביחד בין 4 נקודות זיכוי ל 4.75 ( במקרה של יחיד מוטב תיווסף נקודה).

כאשר לבני הזוג יש לפחות ילד –יקבלו בגינו רבע נקודת זיכוי.

 

איפה  טמונה הבעיה ?

 

מספר הילדים אינו משפיע בחישוב המאוחד. כלומר גם במקרה שיש לבני הזוג ילד  אחד וגם במקרה של

4 ילדים יהיה התגמול בחישוב זה שווה לרבע נקודת זיכוי  ( 645 שקלים בשנה).

זהו מצב לא סביר כיון שבחישוב נפרד ניתן היה לקבל נקודות זיכוי בגין כל ילד.

בשנה האחרונה העיוות רק הלך והתעצם. מנגנוני נקודות הזיכוי בעקבות חקיקה שלאחר פסק

דין ורד פרי ( "הוצאות למטפלת – מוכר או לא "? ) וועדת טרכטנברג  מאפשרת לבני הזוג

לקבל נקודות זיכוי הגבוהות משמעותית מנקודות הזיכוי שהיו נהוגות בעבר אלא שהמחוקק

דאג להעניק את הנקודות הנוספות רק בחישוב נפרד או במשפחה חד הורית וכך יצא ששוב

נפגעו בני הזוג העובדים בעסק משותף.

אמחיש את העוול בדוגמא :

בני זוג עם 2 ילדים שנולדו בשנת 2011 :

בחישוב נפרד- מקבלת האם 2 נקודות בגין כל ילד – סה"כ 4 נקודות

                   האב מקבל גם 2 נקודות בגין כל ילד  – סה"כ 4 נקודות

 

סה"כ לבני הזוג בחישוב נפרד- 8 נקודות זיכוי השווים 20,640 שקלים בשנה.

כאשר עוברים לחישוב מאוחד משלמים מס גבוה יותר אולם במקום לקבל פיצוי משלמים "קנס" נוסף.

סך ההטבה הניתנת לבני הזוג בחישוב מאוחד נשארת רבע נקודה בלבד לשניהם יחד.

מדובר בהפרש בלתי נתפס של כ- 20,000 שקלים בשנה .

סיכום

 

בית המשפט קרא למחוקק לתקן את בסעיף על מנת לאפשר לבני זוג לעבוד בעסק המשותף.

בניסוח החוק החדש ( אם וכאשר) צריך גם לתקן את סעיף 38.

אין סיבה לא לתת נקודות זיכוי בגין ילדים גם בחישוב מאוחד. הגיע הזמן להתעורר

ולשים סוף לחוסר הצדק הכפול שבחישוב המאוחד.

 

Comments are disabled.