background

קיבלת הפרשי שכר – תבדוק האם מגיע לך החזר מס!

ישנם מצבים בהם מתקבלים בתלוש המשכורת הפרשי שכר בגין שנים קודמות.

לדוגמא – אדם מקבל הפרשים של בונוסים ופרמיות בגין השנים 2009-2011 במהלך משכורת מאי 2012. במצב הזה מחושב המס לפי מדרגת המס בשנה בה נתקבל הכסף ( 2012) ולא לפי מה שהיה בשנים שבהם היה צריך לקבל את הכסף( 2009-2011).

על מנת לא לפגוע במקבל ההכנסה מאפשר מס הכנסה לבצע פריסה לאחור של ההפרשים ובהתאם לכך חיוב במס לפי המדרגות של פעם.

אם בשנים הקודמות היה אחוז המס 30% וכעת הוא 48%  ניתן יהיה לקבל את ההפרש על ידי בקשה לפריסה והגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

ניתן להגיש החזרי מס עד 6 שנים אחורה . החזר המס מתקבל כשהוא צמוד למדד בתוספת 4% ריבית .

Comments are disabled.