background

איך אפשר לחסוך מס מכסף שמתקבל מפוליסת אובדן כושר עבודה ?

 

רשות המיסים פרסמה הוראת ביצוע חדשה  3/15 העוסקת במיסוי תקבולים

בגין פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה.

ההוראה של רשות המיסים  מורכבת למדי ומטרת המאמר היא לנסות עד כמה שאפשר "להוריד " אותה לעם.

אבדן כושר עבודה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהם סוגי התשלומים המתקבלים בגין אובדן כושר עבודה?

הסוג הראשון  –  תשלום קצבה חודשית בשיעור של 75% משכרו הממוצע של העובד.

קצבה זו משולמת עד סיום אירוע הביטוח או הגעה לגיל פרישה או מוות לפי המוקדם.

הסוג השני – תשלום חד פעמי שמהווה היוון חד פעמי של תקבולים עתידיים וגם פיצוי

חד פעמי על התקופה מיום הפציעה ליום התשלום.

מה דין הקצבה החודשית המשולמת ?

הקצבה חייבת במס לפי סעיף 2(5). במידה ויש 75% נכות לצמיתות יינתן פטור לפי סעיף 9א.

מה דין הסכום החד פעמי ?

הסכום מתחלק ל – חלקים :

א. סכום המשולם בגין תקופת העבר  ( מיום הפציעה ועד יום התשלום ) – סכום זה מהווה

"הפרשי קצבה " – סכום זה חייב במס בשנה השוטפת אולם ניתן לפריסה כפי שיוסבר

בהמשך .

ב. סכום המשולם בגין קצבה של השנה השוטפת – מחויב במס בשנה השוטפת .

ג. סכום היוון בגין קצבאות עתידיות – סכום זה מחיוב במס ויהיה כפוף לפטור כללי של

פנסיה.

האם ניתן לפרוס את הסכומים החד פעמיים ?

 כן . סעיף 8(ג) מאפשר לבצע פריסה על חלק מהסכומים לפי הפירוט הבא :

א. הפרשי קצבה – ניתן עד 6 שנים אחורה כולל השנה השוטפת

ב. קצבה שוטפת- לא ניתן . ממוסה בשנת קבלתה.

ג. היוון קצבה – ניתן לפרוס אחורה וגם קדימה לפי מפתח של שנת פריסה לכל 4 שנות

היוון. ניתן לשלב בין אחורה וקדימה אך לא יותר מ- 6 שנים.

האם ניתן בעצם לפרוס ליותר מ –6  שנים ?

כן. מכיון שהפרשי קצבה ניתנים לפריסה אחורה והיוון קצבה ניתן פריסה קדימה הרי שניתן

להגיע לפריסה מקסימלית של 12 שנה .

לסיכום :

הוראת הביצוע  מפרטת מצבים שונים ומפרטת את טכניקת החישוב של הנושא. החישוב די

מורכב אולם ניסיתי להעביר לכם את הרעיון הכללי של החוזר כדי שיום אחד במידה ותצטרכו תדעו מה האפשרויות שלכם .

בנושא זה וכל נושא הנוגע לפרישה אתם  מוזמנים לפנות אליי לייעוץ 073-7690302  או במייל  eyal@eyalmen.co.il

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *