background

מהו היוון ומה ההבדל בין מיסוי משיכה שלא כדין למיסוי היוון ?

מה זה היוון במס הכנסה ?

מה ההבדל בינו לבין משיכה שלא כדין ?

אנסה לשפוך קצת אור על המונחים שמבלבלים אותנו.

מהם כספי תגמולים ?

אלה כספים שמופקדים לקופות גמל . ניתן להפקיד לבד או יחד עם המעביד . כספים אלה לא כוללים

את מרכיב הפיצויים .

מה דין כספים אלה ? 

יש כספים הוניים ( מיועדים למשיכה ) וכספים קצבתיים ( מיועדים לקבלת פנסיה ) .

לכל סוג יש כללים משלו.

ישנם מספר אפשרויות למשיכה של הכספים ההוניים . למשל – הגעה לגיל 60 מאפשרת משיכה

של כל הסכום ללא מס.

לגבי הכספים הקצבתיים – המטרה שיהפכו לפנסיה ולכן יש כללים נוקשים יותר למשיכתם בסכום חד פעמי .

מהם אותם כללים ?  

ישנם מצבי קיצון – נכויות , הוצאות רפואיות  ומיעוט הכנסות או פטירה שבעטיים ניתן למשוך כספים אלה ללא מס.

מה קורה אם מושכים כספים שלא לפי הכללים  ? 

מדובר במשיכה שלא כדין .

כספים הוניים – ממוסים ב 35% מס סופי ( אפשרות קיזוז של נקודות זיכוי בסיסיות בלבד)

כספים קצבתיים – לפי 35% סופי או מס שולי כגבוה מבינהם

האם ניתן  בכל זאת למשוך כספים קצבתיים בפטור ממס  ?  

צריכים להתקיים  שני תנאים מצטברים :

א. הגעה לגיל פרישה ( 67 גבר , 62-65 אשה לפי טבלה)

ב. קצבה מזערית של לפחות 4,850

 

אם עומדים בתנאים אלה ניתן במסגרת "סל פטור " שעומד היום על כ – 850,000 למשוך את התגמולים

הקצבתיים כ"היוון" פטור ממס( כספי התגמולים הקצבתיים נחשבים לעניין זה כהיוון) .

זה לא כל כך פשוט כי יש לקחת בחשבון של הסל את הפיצויים הפטורים שנלקחו לאורך השנים + את הפטור

החודשי שאנו רוצים על הפנסיה ואז לדעת איך "לחלק את העוגה" נכון .

מה עוד נחשב כהיוון  ? 

היוון אמיתי שנלקח מקרן פנסיה ( מעין מקדמה על חשבון הפנסיה) . למשל – צפוי לקבל 10,000

שקל פנסיה חודשית . מבצע היוון 25% . המשמעות היא שאקבל 7,500 לחודש וסכום חד פעמי

שישקף את ה 2,500 לתקופת ההיוון.

על היוון זה יחלול אותם כללים.

מהי משיכה כדין שחייבת במס ? 

אם אנו עומדים בשני התנאים ומושכים סכומים מעל ל "סל הפטור" – הסכום יחשב כהיוון חייב במס .

סכום זה ימוסה במס שולי ולא ב 35%.

האם ניתן להקטין את המס על משיכה כדין שחייבת במס ? 

כן. ניתן לפרוס את הסכומים עד 6 שנים קדימה או אחורה. ישנם כללים לכך.

 

לסיכום – נושא מורכב וצריך לדעת איך לתמרן בין כל רכיבי הסל כדי לנצל הטבות מס מקסמיליות .

 

ניתן לפנות אלינו למייל  eyal@eyalmen.co.il או בטלפון  073-7690302 

 

3 תגובות למאמר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *